شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : مطالعه عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

پترن افقی فرستنده  DVOR

با در نظر داشتن این مطلب که پترن آنتن حلقه آلفورد دایره‌ای و همه جهته می‌باشد و با عنایت به ارسال سیگنال از دو آنتن در هر لحظه از زمان می‌توان گفت شکل پترن افقی آنتن باندکناری همه جهته می‌باشد. الگوی تشعشعی آنتن کریر سامانه DVOR همانند شکل (1-7) بصورت دایره‌ای و همه‌جهته می‌باشد.

 

نحوه چرخش الکتریکی آنتن‌های باندکناری

    الگوی تشعشعی یک آنتن حلقه آلفورد از آنتن‌های باندکناری در هر لحظه همه جهته و دایره‌ای می‌باشد. با در نظر داشتن تشعشع سیگنال از دو آنتن دایره باندکناری و ارسال سیگنال از آنتن‌های مجاور در مرحله بعد و ادامه داشتن این رویه، چرخش الکتریکی پترن قسمت باندکناری، مشهود می گردد. در واقع بجای چرخش مکانیکی از سوئیچ الکتریکی آنتن‌های باندکناری بهره گیری می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word