تکه هایی از این پایان نامه :

دسته­ بندی سیستم­ های مکان­ یاب:

دسته­بندی فناوری­های مکان­یابی بر چندین اساس مختلف انجام می­گردد. اولین و مهمترین نوع دسته­بندی که معمولا از آن بهره گیری می­گردد، دسته­بندی سیستم­های مکان­یابی از  نوع فاصله­یابی می­باشد.

دسته­ی اول، سیستم­هایی هستند که فاصله­یابی آن­ها بر اساس سیگنال­های رادیویی انجام می­گیرد که به آن­ها سیستم­های مکان­یاب بر پایه­ی فاصله­یابی گفته می­گردد.

دسته­ی دوم، سیستم­هایی هستند که فاصله­یابی آنها  با بهره گیری از نقشه­های از پیش ثبت شده انجام می­گیرد. این روش­ها شامل دو مرحله می­باشند:

مرحله­ی اول: ایجاد یک نقشه از محیط مورد نظر و ثبت مشخصات سیگنال در نقطه به نقطه­ی محیط تحت نظارت.

مرحله­ی دوم: در این مرحله مکان­یابی واقعی انجام شده و در هر نقطه از هدف با در نظر داشتن دریافت سیگنال براساس نقشه ثبتی جایگاه را تشخیص می­دهد.

مانند معضلات بهره گیری از این روش ثبت اطلاعات با حجم بالا و پیچیدگی قدرت پردازش می­باشد که  عملا بهره گیری از این نوع سیستم­ها را در مناطق وسیع با دقت مناسب غیر ممکن می­سازد.

از پرکاربردترین روش­هایی که از این فناوری بهره گیری می­کنند، روش­هایی مبنی بر ثبت قدرت سیگنال و روش­هایی مبتنی بر متوسط توان دریافتی سیگنال و متوسط تاخیر ناشی از پروفایل تاخیر می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word