عنوان کامل پایان نامه : مطالعه عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

1-4-5- دیاگرام فرستنده و سیگنال ارسالی

بلوک دیاگرام فرستنده CVOR را در دو بخش مجزا می‌توان مطالعه نمود:

الف) آنتن کریر برای ارسال سیگنال مرجع

شکل1-13- بلوک دیاگرام سیگنال 30 هرتز مرجع

همانطورکه در شکل (1-13) نظاره می گردد، سیگنال 30 هرتز سینوسی مرجع، اول تحت زیرکریر 9960 هرتز مدولاسیون فرکانس و بعد تحت کریر 108 تا 96/117 مگاهرتز مدولاسیون دامنه و بصورت همه جهته از آنتن کریر ارسال می گردد. پس می‌توان ارتباط سیگنال دریافتی از آنتن کریر در فضا را بصورت ارتباط  نوشت (پارامترها در ادامه تبیین داده خواهد گردید). بعلت بدون جهت بودن آنتن کریر، پترن آن بصورت دایره‌ای می‌باشد. بعبارت دیگر سیگنال ارسالی روی محیط دایره‌ اطراف آنتن، بطور یکسان دریافت می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word