پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی مؤلفه‌های فطری مشتری ‌مداری از دیدگاه اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

بهره گیری­کنندگان از نتایج پژوهش

از آنجا که در جوامع با دو مولفه اصلی بازاریاب به عنوان شخصیت حقوقی و دیگری مشتریان سروکار داریم، این دو گروه به تناسب مسلمان بودن یا نبودن و سطح کمال دین در آنها به چند گروه‌ تقسیم می شوند. نتیجه این پژوهش می‌تواند مورد بهره گیری گروه‌های متفاوتی قرار گیرد.  مهمترین این گروه‌ها چهار دسته می‌باشند که عبارتند از:

  1. جامعه مهدوی: در این جامعه هم حکومت به کمال رسیده می باشد و هم اینکه درک مردم به عنوان مشتریان افزایش یافته و در مسیر کمال هستند. در واقع نتیجه پژوهش هم مورد بهره گیری حکومت به عنوان سیاست گذار خواهد بود هم مورد بهره گیری یک بازاریاب مومن در این مدینه فاضله که مردم هم از شناخت بالاتری برخوردارند. از آنجا که مردم در این جامعه از شناخت بالاتری برخوردارند خود این آگاهی و شناخت باعث خواهد گردید به نیازهای خود شناخت کامل تری داشته باشند و در انتخاب کالا و خدمات نیز دقت بیشتری نمایند.
  2. حکومت اسلامی: در حکومت اسلامی که حکومت در مسیر کمال می باشد و خیرخواه مردم با نگاه اسلامی می‌باشد، با این دید بازاریابی و مشتری مداری اسلامی می‌تواند به رشد مردم به عنوان مشتریان خود همت گمارد و علاوه بر ایجاد فضایی قانونی برای شرکت‌ها و ایجاد بایستی و نبایدهای بازاریابی، و یا ایجاد یک نهاد بازاریابی اسلامی، مردم را به سمت رشد متناسب و حرکت در مسیر بشر کامل هدایت سازد و از مصرف گرایی نجات دهد. مردم این حکومت اسلامی می‌توانند مسلمان و یا غیر مسلمان و یا از هر دو قشر باشند.
  3. در ارتباط با یک بازاریاب مسلمان: در هر حکومتی چه اسلامی و چه غیر آن، بازاریاب مسلمان می‌تواند تا حد امکان از این پژوهش بهره جوید. وی بدینوسیله کامل ترین شناخت از نیازهای بشر را دارا می‌باشد و می‌تواند بر اساس نیاز هر مشتری کالا و خدمتی متناسب با آن نیاز ارائه نماید.
  4. در ارتباط با یک بازاریاب غیر مسلمان: ممکن می باشد بازاریاب مسلمان با خواندن این پژوهش هر چند با دیدی جدید از نیازهای بشر آشنا گردد و حداقل این مشتری مداری را نیز در کنار سایر نیازها ببیند، اما از آنجاییکه در بسیاری از موارد خصوصا با در نظر داشتن پارادایم حاکم و اصالت سود، اصالتی برای رضایت خداوند قائل نخواهد بود که در این صورت به نتیجه بسیار متفاوتی از مشتری مداری غربی نخواهد رسید. بر فرض پذیرش این نگاه، اهمیتی برای متناسب بودن و تناسب نیازها قائل نخواهد بود زیرا که برای مثال نیاز عشق و پرستش، زیبایی و دیگر نیازهای فطری را بر اساس دید خود تحلیل می کند و برای دستیابی به صرف سود از آن سوء بهره گیری خواهد نمود و این خود بر هم زننده تعادل می باشد که دیگر مشتری مداری اسلامی نخواهد بود.

البته با در نظر داشتن اینکه شناخت بهتری از نیازهای بشر نسبت به دیگر نظرات کسب کرده می باشد، می‌تواند با انحراف، سوء بهره گیری و یا حتی گاهی بهره گیری از این نگاه و فطرت به سود آوری برسد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی و اساسی که در این ارتباط برای پژوهش مطرح می‌باشد این می باشد که:

  1. مولفه های فطری مشتری­مداری از دیدگاه اسلام کدامند و چه ارتباط‌ای با هم دارند؟

سولات فرعی:

  1. مولفه های فطریات ادراکی مشتری­مداری از دیدگاه اسلام چیستند؟
  2. مولفه های فطریات احساسی مشتری­مداری از دیدگاه اسلام چیست؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحی الگوی مؤلفه‌های فطری مشتری ‌مداری از دیدگاه اسلام  با فرمت ورد