پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی الگوی مؤلفه‌های فطری مشتری ‌مداری از دیدگاه اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

. فطرت از منظر آیت الله شاه آبادی

کتاب های رشحات­البحار و شذرات­المعارف دو اثر مهم آیت­الله شاه­آبادی هستند که ذیل بحث «بشر و فطرت» و از رشحات­البحار و شذره(بخش) ششم کتاب شذرات­المعارف در مورد فطرت، ویژگی­ها و احکام آن مطالب ارزشمندی آورده­اند.

بحث بشر و فطرت با آیه فطرت و تفسیر آن آغاز می­گردد. آیه «فأقم وجهک لدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم و اکثر الناس لا یعلمون» (سوره مبارکه روم، آیه ۳۰).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. معنای لغوی و اصطلاحی فطرت

آیت­الله شاه­آبادی در کتاب شذرات­المعارف فطرت را چنین تعریف می‌کنند: لوازم وجود مدرک را«فطرت» گویند و لوازم وجود غیر مدرک را «طبیعت» خوانند. به بیانی دیگر صفتی را که مخصوص  ذات مدرک باشد فطرت آن و گرنه طبیعت می‌نامند. لذا گفته نمی‌گردد «فطرت آب» رطوبت می باشد، بلکه گفته می گردد که طبیعتش چنین می باشد. پس نسبت دادن فطرت به خداوند نیز درست می باشد همانطوری که در قرآن آمده می باشد «فطرت الله»[1] (آیت‌الله شاه‌آبادی،1380: ص 127).

همچنین آیت الله شاه آبادی ذیل تفسیر آیه مذکور فطرت را این گونه تعریف کرده اند: کلمه فطرت بر وزن فِعلَه می باشد که در زبان عربی برای هیئت چگونگی فعل به کار می‌رود مثل جِلسه و زینه که بر چگونگی نشستن و چگونگی زینت کردن دلالت دارند. فطرت نیز مفهوم چگونگی ایجاد را می­رساند. همچنین ایجاد و وجود دو روی یک سکه اند و کیفیت ایجاد مساوق با کیفیت وجود می باشد. در واقع خداوند بشر را بر طبق وجود خود ایجاد نموده می باشد(فطره الله التی فطر الناس علیها).

در این نوع خلقت هیچ تبدیل و تغییری انجام شدنی نیست (لا تبدیل لخلق الله…). پس قوه واهمه و خیال در فطرت نمی‌تواند تصرف کند. فطرت در احکام و مقتضیاتش معصوم از خطا می باشد.[2] لذا ازاین جهت بایستی ملتزم و متعبد به احکام و مقتضیات فطرت که همان دین قیم و استوار می باشد، شویم. و پروردگار کسانی را که عالم به احکام و مقتضیات فطرت نیستند، توبیخ و سرزنش نموده می باشد.[3]

  1. فطرت و طبیعت آدمی

آیت الله شاه آبادی خود بشر و حقیقت او را غیر از طبیعت او می­دانند و برای اثبات این گزاره به فطرت­های عالمه، عاشقه، کاشفه، راحت طلبی وآزادی خواهی استناد می­کنند و در این استدلال نشان می­دهند که حقیقت آدمی با طبیعت و ماده فرق دارد؛ زیرا ماده نه علم به خویش دارد و نه عشق به خویش و نه خودخواه می باشد، نه راحتی می خواهد و نه آزادی (میرانی،1390، ص20).

حال که فهمیدیم طبیعت با فطرت تفاوت دارد این سوال مطرح می­گردد که چگونه بایستی به طبیعت نگاه نمود؟

آیت­الله شاه­آبادی در مورد چگونگی نگاه به طبیعت می­گویند طبیعت با همه ارکان خود یکی از مظاهر معانی حقیقی(یا حقایق معانی) و ارواح و منشاء حصول روحانیت ما می باشد. وصل آن معنی لحاظ رابطیت بین روحانیت ما و عوالم پیشین می باشد یعنی طبیعت واسطه حصول کمال وجود ما نیز هست، اگر با نگاه آلی(ابزاری) به آن نگریسته گردد. «حقیقت حنافت، رویگردانی از طبیعت از حیث مستقل بودن آن می باشد و این همان اعراض از دنیایی می باشد که انبیاء در نظر داشتند» (میرانی،1390، ص20).

[1] سوره مبارکه روم، آیه 30

[2] تصریح به «ذلک الدین القیم».

[3] تصریح به آیه «و ما منعک الا تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین» (سوره مبارکه ص، آیه 75).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی و اساسی که در این ارتباط برای پژوهش مطرح می‌باشد این می باشد که:

  1. مولفه های فطری مشتری­مداری از دیدگاه اسلام کدامند و چه ارتباط‌ای با هم دارند؟

سولات فرعی:

  1. مولفه های فطریات ادراکی مشتری­مداری از دیدگاه اسلام چیستند؟
  2. مولفه های فطریات احساسی مشتری­مداری از دیدگاه اسلام چیست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحی الگوی مؤلفه‌های فطری مشتری ‌مداری از دیدگاه اسلام  با فرمت ورد