دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

قسمتی از متن پایان نامه :

– ساده سازی فرایند ها:

با ساده سازی فرایندها،یادگیری آنها آسان تر شده و اشتباهات کمتری ایجاد می گردد.از دیدگاه نرم افزاری با ساده سازی فرایند ها تغییر و نگهداری ماژول ها آسان تر می گردد.شش حالت برای جستجوی زمان های انجام ساده سازی فرآیند ها هست.

الف:وظایف اضافی یا جزء به جزء شده

این وظایف یا بایستی ترکیب و یا حذف شوند.برای مثال فرض کنید،سه ماژول پیوسته برنامه ای مجزا هست که سه بخش یک گزارش خرید را می نویسند.این ماژول ها را به یک ماژول پیوسته ترکیب کنید تا یک گزارش واحد ایجاد گردد.

ب- جریان های پیچیده یا تراکم زیاد

این کار مثل مسدود شدن کلسترول در جریان خون اقدام خواهد نمود.تغییر توالی وظایف،جدا سازی وظایف،متعادل کردن فشار کاری همگی وظایفی هستند که تقریبا برای ساده سازی فرآیند ها به کار می طریقه.

ج- فعالیت های مشابه

آنها را ترکیب کنید،مخصوصا اگر آنها فعالیت های متوالی در یک جریان متوالی هستند.

د- کنترل بیش از حد بدون هیچ اقدام اصلاحی

کنترل وظایف را حذف کرده یا کاهش دهید.

ه- داده های بدون بهره گیری

آنها را حذف کنید

و- گزارش های غیر استاندارد

آنها را استاندارد کنید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1- وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد و چه بخش هایی به چه صورت در این راستا درگیر هستند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- نیازهای اطلاعاتی ،فرآیند های کاری و اطلاعاتی ،منابع اطلاعاتی،موجودیت و رده های اطلاعاتی و ارتباط بین آنها در سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی کدامند؟

3- وضعیت مطلوب معماری سازمانی نظام مراقبتت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد؟

4- معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد؟

5- چه چالش هایی در راه ارائه سیستم اطلاعات مدیریت مطلوب نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هست؟

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  با فرمت ورد