عنوان کامل پایان نامه : مطالعه عملکرد و شبیه‏ سازی سیستم‏ های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

تکه هایی از این پایان نامه :

بلوک دیاگرام فرستنده  DVOR

 

در شکل (1-21) بلوک دیاگرامی برای قسمت کریر فرستنده رسم شده می باشد:

بلوک دیاگرام قسمت کریر فرستنده

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که از شکل (1-21) بر می‌آید، سیگنال 30 هرتز سینوسی تحت مدولاسیون دامنه از آنتن همه جهته که در مرکز دایره آنتن قرار دارد، ارسال می گردد. پس ارتباط سیگنال دریافتی از آنتن کریر در مکان هواپیما، بصورت  می‌باشد.

بلوک دیاگرام قسمت باند کناری  فرستنده

همانطور که شکل (1-22) نشان می‌دهد، سیگنال ارسالی از قسمت باندکناری بصورت تون با دو فرکانس Fc±9960Hz از دو آنتن چرخان روبروی هم ارسال می شوند. بعلت چرخش الکتریکی آنتن آرایه‌ای سیگنال سینوسی 30 هرتز روی حامل مدوله FM می گردد. می‌توان ارتباط سیگنال دریافتی از قسمت باندکناری را بصورت ارتباط (1-5) نوشت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word