پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش شناسایی مشکلات و عوامل اثرگذار بودجه ریزی در دانشگاه

  عنوان کامل پایان نامه : سایت منبع  طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق قسمتی از متن پایان نامه : بودجه وسیله ای برای بهبود مدیریت در دهه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی شناسایی مشکلات و عوامل اثرگذار بودجه ریزی در دانشگاه

  عنوان کامل پایان نامه :  طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق قسمتی از متن پایان نامه : بودجه وسیله ای برای کنترل بودجه ریزی بعد از پیدایش Read more…

By 92, ago