آموزشی

نکاتی که واسه مسافرت های زمستونی با خودروی شخصی باید در نظر بگیرین 

  هر ساله با فرا رسیدن فصل سرد، خیلی از رانندگان نگران نحوه ی نگهداری از خودروشان هستن. از زمانای قدیم، بیشتر ساعات ساده ی صبح واسه خودرو کابوسی تلخ تلقی می شد. بد روشن بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل